Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Om du vill kompostera ditt organiska hushållsavfall.

Om du vill kompostera ditt organiska hushållsavfall måste du enligt avfallsförordningen anmäla detta till kommunen.

Starta e-tjänst