Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

Ansökan om att få installera enskild avloppsanläggning

Om anmälan bara gäller avlopp utan WC-anslutning måste detta anmälas men ni behöver inte invänta svar innan ni kan börja bygga anläggningen. Men kommunen har rätt att i efterhand förelägga om att anläggningen ska ändras om de tycker att den inte lever upp till kraven för att skydda människa och miljö.

Starta e-tjänst