Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola

Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd

Om ditt barn har behov av att få tal-och specialpedagogiskt stöd i förskolan och i skolan.

Starta e-tjänst