Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked vid åtgärd på fastighet

Meningen med ett planbesked är för att veta om kommunen kommer att inleda planläggningsarbete eller inte.

Starta e-tjänst