Ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Om du har stora problem att gå eller om du är rullstolsburen och vill ansöka om att få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Vid bedömning av rätten till parkeringstillstånd är det personens gångförmåga som avgör. Personer som är rullstolsburna eller har svårt att förflytta sig till fots och personer med svår astma är några grupper som kan ha rätt till parkeringstillstånd. Även personer med psykiska problem, som fobier, kan i vissa fall få parkeringstillstånd.

Starta e-tjänst