Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Om du vill ansöka om skolskjuts.

Enligt skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.

Starta e-tjänst