Ansökan om skolpeng för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola

Ansökan för skolpeng för gymnasiestudier vid skola utomlands som följer svensk utbildningsplan.

Ansökan om skolpeng, under det läsår ansökan avser, utgår för gymnasiestudier vid svensk utlandsskola förutsatt att skolan följer svensk läroplan och att några avgifter inte tas ut utöver skolpengen från kommunen. Sökande måste vara folkbokförd i kommunen hela studietiden utomlands. Beslutet skickas till sökande som själv ansvarar för att informera skolan om dess innehåll. Utbetalningen av skolpeng görs endast direkt till skolan. Visar det sig att avgift ändå tas ut återkallas beslutet. Skolpeng som eventuellt redan utbetalats kommer i så fall att återkrävas retroaktivt av aktuell utlandsskola.

Starta e-tjänst