Ansökan om schakttillstånd

Vid arbeten som innebär grävning på kommunens mark ska en ansökan skickas till kommunen.

Om du ska påbörja schaktarbete på kommunens mark måste du ansöka om schakttillstånd hos kommunen. I formuläret kan du även ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) som ska godkännas av kommunen eller bifoga en godkänd TA-plan. TA-planen intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för trafikanter och utförare.

Starta e-tjänst