Ansökan om modersmålsundervisning i skolan

Formulär för att anmäla barn till modersmålsundervisning i ett annat språk än svenska.

Om ni har ett annat språk än svenska som modersmål och ni använder språket dagligen i umgänget med era barn, kan barnen får undervisning i detta språk som ett ämne i grundskolan.

Det finns också möjligheter att få undervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Gäller också om eleven är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska.

Starta e-tjänst