Ansökan om insats enligt LSS

Lagen om särskilt stöd och service är till för funktionshindrade, LSS, kompletterar hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. LSS gäller för personer med olika former av funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet.

Om du eller någon anhörig behöver insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till någon funktionshindrad måste du göra en ansökan, antingen hos habiliteringsverksamheten inom landstinget eller hos LSS-handläggaren i din kommun, beroende på vilken sorts hjälp det handlar om. Om du inte är nöjd med ett LSS-beslut kan du överklaga. Om du får ett avslag på en ansökan ska du också få information om hur du kan överklaga.

Starta e-tjänst