Ansökan om hämtning av hushållsavfall var fjärde vecka

Dispens från renhållningsordningen

Denna ansökan är till för att söka dispens från kommunens renhållningsordning. Det föreligger vissa krav på fastigheten för att dispensen ska godkännas. Till denna ansökan måste även en ”Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall” skickas in till kommunen.

Kräver e-legitimation för att kunna ansöka.

Starta e-tjänst