Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om du vill ha förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i avfallshanteringen.

Om du vill ha förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i avfallshanteringen ska du ansöka om detta hos kommunen som beslutar om hur länge du får ha uppehåll eller förlängt hämtningsintervall.

Starta e-tjänst