Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan få om du har ekonomiska problem. Du kan få ekonomiskt bistånd till försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård och hemutrustning. Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat. Ansökan görs enligt socialtjänstlagen.

Om ni är två som ansöker måste både underteckna ansökan.

Starta e-tjänst