Ansökan om dispens för tung transport

Om du vill ansöka om dispens vid transport.

Vid transporter som avviker från bestämmelser om störta tillåtna bredd eller längd samt största tillåtna bruttovikt, axel-/boggitryck måste du ansöka om dispens. Om dispensen endast gäller färd inom en kommun ska du skicka ansökan till berörd kommun. Om ansökan gäller färd genom fler kommuner eller regioner ska du skicka ansökan till Trafikverkets regionkontor.

Starta e-tjänst