Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall

Om ni är två eller flera hushåll som vill ha gemensam behållare för hushållsavfall.

Fastigheter som gränsar till varandra och består av två eller flera hushåll kan ha en gemensam behållare för hushållsavfall. Det är du som har behållaren på din fastighet som är ansvarig för denna.

Starta e-tjänst