Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Delad behållare för två fastigheter

En förutsättning för att ni ska kunna ansöka om gemensam avfallsbehållare är att ni grannar med varandra.

Kräver e-legitimation av båda fastighetsägarna.

Starta e-tjänst