Ansökan om bygglov

Välj denna tjänst för bygglovspliktiga åtgärder

Här startar du din bygglovsansökan. Du kan också använda tjänsten för att ansöka om ändring eller förnyelse av befintligt bygglov.

Bygglov söker du bland annat för nybyggnad, tillbyggnad eller när en byggnad skall användas för annat ändamål.

Starta tjänsten genom att trycka på länken Starta e-tjänst eller fyll i den som en blankett genom att välja Hämta pappersblankett som PDF

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF