Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Bistånd eller stöd för boende i komunen.

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen för att få den hjälp som kommuninvånaren är i behov av. Äldre personer kan ansöka om vård, omsorg eller stöd i form av bistånd enligt socialtjänstlagen.

Starta e-tjänst