Ansökan om bidrag till lokaler och anläggningar

Ansökan för att få bidrag till kostnader för lokal eller anläggnings driften eller hyran

För att få bidrag måste hyran vara rimlig jämfört med kommunens lokaler. En föreningsägd fastighet kommer att poängsättas och får sedan ett bidrag från avsatta medel basserat på deras poäng.

Starta e-tjänst