Ansökan om bidrag för offentligt kulturellt arrangemang

Ansökan för att få bidrag för ett kulturellt arrangemang. Max 75 % av redovisade nettokostnader.

Bidragets storlek är maximalt 75% av redovisade nettokostnader. För att få bidraget får ni inte fått annan finansiering eller bidrag från kommunen. Andra regler för bidraget finns på kommunens hemsida.

Starta e-tjänst