Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig)

Om du vill ansöka om god man/förvaltare till anhörig.

Du som är anhörig kan ansöka om god man för närstående som är i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Starta e-tjänst