Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Om du inte vill lämna hushållsavfall enligt kommunens riktlinjer.

Enligt miljöbalken och kommunens renhållningsordning är boende och företag skyldiga att lämna hushållsavfall. Om du inte vill lämna hushållsavfall enligt kommunens riktlinjer redogör du i ansökan för hur du tar istället planerar att ta hand om ditt hushållsavfall.

Starta e-tjänst