Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Bidrag för att åtgärda bostaden pga funktionsnedsättning.

Ansökan om att kunna få bidrag för att anpassa bostaden efter de behov du har på grunda av din funktionsnedsättning.

Starta e-tjänst