Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Om du vill söka bidrag för att anpassa din bostad.

Om du på grund av funktionsnedsättning har behov av att anpassa bostaden använder du denna ansökan för att söka bidrag för detta.

Starta e-tjänst