Ansökan om nytt eller förnyat boendeparkeringstillstånd

Formuläret använder du för att ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Boendeparkering ger boende i ett viss område i kommunen möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser under längre tid och till en lägre avgift.

Starta e-tjänst