Ansökan om särskilt boende (ansökan från förvaltare)

Om du vill ansöka om särskilt boende (ansökan från förvaltare)

Om behovet av omvårdnad är stort och det inte längre räcker med olika former av bistånd kan man ansöka om att få flytta till ett så kallat särskilt boende. I boendet ges service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF