Anmälan om att installera värmepump

En värmepump är ett sätt att utnyttja den energi som finns lagrad i naturen omkring oss i luften eller i marken. Ta kontakt med energirådgivaren så kan du få reda vad som är bäst just för dig.

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF