Anmälan/uppgifter till kultur- och fritidskontorets föreningsregister

Anmälan för att skicka in era uppgifter till kommunens föreningsregister

Anmälan för att skicka in era uppgifter till kommunens föreningsregister för att bli registrerade.

Starta e-tjänst