Anmälan

Välj denna tjänst för anmälningspliktiga åtgärder

Här startar du en anmälan för åtgärder som är anmälningspliktiga enligt Plan och Byggförordningen Anmälan gör du för inre förändringar i en byggnad till exempel installation av en braskamin, rivning av byggnad som inte kräver bygglov. Starta anmälan genom att trycka på länken "Starta här"

Du kan fortsätta med en påbörjad anmälan i upp till 7 dagar efter att du senast sparat den i tjänsten. Klicka på länken "Starta här" och därefter på "Framåt" tills du är i rätt formulär för att fortsätta.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF