Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet

Om du vill ändra eller upphöra med livsmedelsverksamhet.

Vid ändring i befintlig livsmedelsanläggning eller om verksamheten ska upphöra måste detta anmälas.

Starta e-tjänst