Anmälan om verksamhet med solarium

Anmälan om solarieverksamhet riktat mot allmänheten.

Verksamhet med solarium som är riktat mot allmänheten måste anmälas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen innan solarierna tas i bruk.

Starta e-tjänst