Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för att registrera en livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning ska göras vid uppstart av ny verksamhet eller vid byte av verksamhetsutövare.

Starta e-tjänst