Anmälan om installation av cistern

Anmälan för att installera en cistern

Om cisternen står utomhus så måste ni anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Inomhus behöver ni bara anmäla om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde.

Starta e-tjänst