Anmälan om inrättande av förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering

Anmälan för att få inrätta torrtoa eller förmultningstoa där resterna komposteras

Anmälan för att inrätta förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering. Vart man får kompostera beror på området om det är i närheten av en vattentäckt eller annan känslig miljö. Avgift tillkommer för hanläggningen av ärendet.

Starta e-tjänst