Anmälan om verksamhet med krossnings- eller sorteringsverk

Vid start av krossnings- eller sorteringsverk.

I god tid innan verksamheten startar ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan görs enligt 9 kap, 6 § miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen.

Starta e-tjänst