Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

Formulär för att ansöka om att få kompostera annat avfall än trädgårdsavfall

Anmälan om du vill kompostera annat än trädgårdsavfall tex matrester. Några av kraven är att komposten ska vara skadedjurssäker och att det inte påverkar grund eller ytvattnet.

Starta e-tjänst