Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Om du ska starta försäljning av tobaksvaror.

Innan du startar försäljning av tobaksvaror måste du anmäla detta till kommunen enligt tobakslagen. Vid försäljning av tobaksvaror till allmänheten måste det gå att bland annat kontrollera köparens ålder.

Starta e-tjänst