Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap

Formuläret kan användas när ni vill anmäla gemensam vårdnad om ert barn.

Enligt 6 kap 4 § Föräldrabalken kan vårdnadshavarna få gemensam vårdnad om barnet genom att båda föräldrarna anmäler detta till socialnämnden i samband med bekräftelse av faderskap.

Starta e-tjänst