Anmälan om verksamhet med bassängbad

Om du vill anmäla ny eller ändrad verksamhet med bassängbad.

Bassängbad är en anmälningspliktig verksamhet enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar.

Starta e-tjänst