Anmälan om verksamhet med catering, kryddning, provsmakning

Om du ska bedriva catering, kryddning eller provsmakning.

Catering, kryddning och provsmakning kräver en anmälan enligt alkohollagen. För att få serveringstillstånd måste kunskapsprov om svensk alkohollagstiftning ska vara genomfört.

Starta e-tjänst