Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Anmälan om att du ska sanera fogar från PCB

Innan du börjar PCB-sanera måste detta anmälas till miljönämnden minst 3 veckor innan saneringen påbörjas.

Starta e-tjänst