Anmälan om fettavskiljare

Anmälan om fettavskiljare

Fettavskiljare behövs om en verksamhet, till exempel en restaurang, är ansluten till det kommunala avloppsvattennätet. Anmälan om installation av fettavskiljare ansluten det kommunala avloppsvattennätet ska göras så snart installationen av fettavskiljaren är klar och innan den tas i bruk.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF