Barn och utbildning

Alla barn och ungdomar har tillgång till utbildning. Kommunen erbjuder förskola för alla barn. Förskolan finns i flera alternativ. Efter förskolan följer sedan grundskolan som är obligatorisk. Efter grundskolan kan alla ungdomar mellan 16 och 20 år välja att gå i gymnasieskolan. I kommunen anordnas också vuxenutbildning och även svenska för invandrare, SFI.

Tillgängliga formulär

Välj något av områdena under Barn och utbildning till vänster för att se formulären inom respektive område.

Finska

I följande e-tjänster inom detta område finns finsk översättning:

  • Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag
  • Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium
  • Ansökan om modersmålsundervisning i skolan
  • Ansökan om plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Ansökan om skolskjuts i grundskola
  • Ansökan om specialkost i skola och förskola
  • Hälsouppgift för elev
  • Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Schema för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg