Bostad

Här hittar du information gällande din bostad. Vissa åtgärder kräver anmälan hos kommunen. Information och anmälan till dessa åtgärder finner du i spalten till höger.