Avfall, avlopp och renhållning

Här hittar du information gällande avfall, avlopp och renhållning i Villbo kommun. Vissa åtgärder kräver anmälan hos kommunen och du hittar dessa i spalten till höger. Du kan i vissa fall ansöka om dispens från renhållningsreglerna.